Oznam

Vážení hostia, s ohľadom na súčasnú situáciu fungujeme podľa upravených otváracích hodín.

Predajňa Koliba Syrex je otvorená od 9:00 do 16:00, každý deň okrem nedeľe.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Veľa zdravia praje tím Salaš Syrex.

Publikovanie príspevkov

Pravidlá

Príspevky publikujeme v pôvodnom znení tak, ako ste nám ich poslali.

Každý príspevok je najskôr čítaný administrátorom a až po odsúhlasení kompetentných pracovníkov je publikovaný na stránke www.syrex.sk. Syrex si vyhradzuje právo nezverejniť príspevky s vulgárnym, hanobným obsahom a príspevky, ktoré by mohli spustiť neopodstatnenú diskusiu, na základe zavádzajúcich informácií.

Nezverejňujú sa príspevky, kde sú uvádzané konkrétne mená (Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov); Plné meno sa povoľuje použiť len v tom kontexte, ak ide o oznámenie úspechu pri reprezentácii mesta a podobne; možno použiť iniciálky, prípadne krstné meno.

Diskusia je určená na otázky, námety, odpovede, informácie pre občanov - nie na komentáre príspevkov, či prispievateľov.